TYP ZO

Konstrukcja:

Korpusy zaworów oraz pokrywy wykonane są z odkuwek mosiężnych. Pokrętła wykonane są z tworzywa sztucznego, wzmocnione metalową wkładką. Czynnik przepływający przez zawór, od pokrywy i wrzeciona oddzielony jest membraną ze stali nierdzewnej, zamiast powszechnie stosowanego uszczelnienia typu dławikowego. Gwarantuje to wysoką szczelność zaworu. W razie ewentualnego pęknięcia membrany istnieje możliwość uszczelnienia zaworu przed ucieczką czynnika na, zewnątrz /gdy zawór ma pozostać w stanie otwartym przelotu/ poprzez wykręcenie wrzeciona do oporu. Przy zamkniętym przelocie czynnik dopływa pod grzybek, zatem ucieczka czynnika na zewnątrz nie jest możliwa. Grzybek zamykający przelot zaworu posiada wkładkę uszczelniającą z tworzywa sztucznego, dzięki czemu uzyskuje się niewielki moment potrzebny do zamknięcia zaworu: dla zaworów o przelocie do Φ12 - moment maksymalny 4 Nm, dla zaworów o przelocie powyżej Φ12 - moment maksymalny 7 Nm.

Montaż:

Zawór montuje się przy pomocy podstawki posiadającej dwa otwory. Króćce przyłączeniowe przeznaczone są do przyłączania rurek rozkielichowanych /złącza wg BN-76/2553-20, DIN 8912/. Przepływ czynnika powinien odbywać się zgodnie ze strzałką kierunku przepływu, umieszczoną na korpusie. Położenie pracy jest dowolne, należy jednak zachować wygodny dostęp do pokrętła.

Przeznaczenie:

Ręczne zawory odcinające typu ZO przeznaczone są do ręcznego zamykania i otwierania przepływu czynników chłodniczych i innych czynników, niedziałających korodująco na stopy miedzi oraz stal zabezpieczoną powłoką galwaniczną. Zawory należy stosować tam, gdzie wymagana jest szczelność zewnętrzna zaworu /uszczelnienie wrzeciona membraną/, natomiast nie zaleca się ich stosowania w razie częstego otwierania i zamykania przepływu, z uwagi na ograniczoną żywotność membran. Czynnik przepływający przez zawór nie może posiadać zanieczyszczeń mechanicznych. Zawory te są zaakceptowane przez Polski Rejestr Statków (PRS).

Do pobrania:

  karta katalogowa w formacie pdf - pobierz