Nieruchomości

 
W związku z przeniesieniem działalności wytwórczej za granicę Zarząd Fabryki Automatyki FACH SA przedstawia ofertę zbycia nieruchomości jakie zostały uwolnione w wyniku reorganizacji a znajdują się pod adresem: 43-400 Cieszyn ul. Stawowa 50. Wszystkie grunty oraz nieruchomości są Własnością Fabryki Automatyki FACH SA. W studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Cieszyna teren w całości objęty jest kategorią przeznaczenia PU – Przemysł, usługi. Na terenie znajdują się przyłącza energii elektrycznej do 1,2 GW, wody, gazu, jest instalacja odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych ciepłociąg Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. Nieruchomość położona jest przy głównej ulicy handlu wielkopowierzchniowego w Cieszynie z łatwym dojazdem zarówno od strony centrum miasta jak i ekspresowej drogi S1.  Łącznie jest to zespół trzech obszarów o 3,051 ha płaskiego terenu wraz z budynkami do natychmiastowego wykorzystania lub dowolnej adaptacji.
Teren jest podzielony na następujące obszary stanowiące ofertę sprzedaży: 
- Obszar zachodni Z – składający się z 5 podobszarów Z1 do Z5 o powierzchni 1,0027 ha, zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 3310 m2.
- Obszar środkowy M – o powierzchni 1,6639 ha zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 10.953 m2
- Obszar wschodni W – o powierzchni 0,3842
Zakup nieruchomości podlega bardzo atrakcyjnemu rabatowaniu proporcjonalny do ilości nabywanych obszarów !!!
Osoba kontaktowa:
Piotr Dytkowski – Prezes Zarządu:
+48 608 088 001
 
 
 
Ceny ofertowe dla nieruchomości:
Obszar Z
 

 

1.       Obszar Z1 – działki 33/3, 35/1,35/2 o powierzchni łącznej – 2143 m2
Cena gruntu: 1.286.000 zł
Udział 1/5 w działce drogowej 36/9 o powierzchni 2840 m2 – 227.000 zł
Cena łączna obszaru Z1 - 1.513.000 zł
 
2.       Obszar Z2 – działka 35/3 o powierzchni 1683 m2 z budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 980 m2
Cena gruntu: 1.010.000 zł
Cena budynku: 3.855.000 zł
Udział 1/5 w działce drogowej 36/9 o powierzchni 2840 m2 – 227.000 zł
Cena łączna obszaru Z2 – 5.092.000 zł
 
3.       Obszar Z3 i Z5 – działki: 35/4; 36/6; 35/5; o powierzchni łącznej 4.705 m2 zabudowane budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 395 m2 – tylko salon sprzedaży ( budynek głównego mechanika, remiza OSP i stacja trafo nie biorą udziału w wycenie)
Cena gruntu: 1.256.000 zł
Cena budynku salonu sprzedaży 708.000 zł
Udział 1/5 w działce drogowej 36/9 o powierzchni 2840 m2 – 227.000 zł
Cena łączna obszaru Z3 i Z5 – 2.191.000 zł
 
4.       Obszar Z4 – działka 35/7 o powierzchni 1496 m2 z budynkiem hali narzędziowni o powierzchni użytkowej 1935 m2
Cena gruntu: 823.000 zł
Cena budynku: 2.000.000 zł
Udział 1/5 w działce drogowej 36/9 o powierzchni 2840 m2 – 227.000 zł
Cena łączna obszaru Z4: 3.050.000 zł
 
CENA ŁĄCZNA OBSZARU Z: 11.846.000 zł.
 
Obszar M
 
 
6.       Obszar M – działka 35/8 o powierzchni 16.639 m2 zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 10.953 m2
Cena gruntu: 7.488.000 zł
Cena budynków: 16.429.000 zł
Udział 1/5 w działce drogowej 36/9 o powierzchni 2840 m2 – 227.000 zł
Cena łączna obszaru M – 24.144.000 zł
 
 
Obszar W
 
 
7.       Obszar W – działki 36/5 i 56 o łącznej powierzchni gruntu 3842 m2
Cena gruntu: 1.729.000 zł
Cena łączna obszaru W – 1.729.000 zł
 
Łączna cena nieruchomości wystawionych na sprzedaż z punktów od 1 do 6 – 37.719.000 zł.
Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT. Wszystkie opłaty i koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący. Na nieruchomościach istnieją hipoteki lecz powyższe ceny zakładają ich spłatę z zaliczek wpłacanych przez Nabywców aby w momencie sprzedaży hipoteka była w drodze usunięcia.