Dotacje

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

BENEFICJENT
FABRYKA AUTOMATYKI
„FACH” SPÓŁKA AKCYJNA
CIESZYN 43-400
UL.STAWOWA 50

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

966 649,92 PLN

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

 396 168,00 PLN
 

DZIAŁANIE RPSL 01.02.04

 

TEMAT PROJEKTU
ZASTOSOWANIE BEZKOLUMNOWEJ WTRYSKARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE DO PRODUKCJI DETALI UŻYWANYCH W AUTOMAATYCE, CIEPŁOWNICTWIE I CHŁODNICTWIE W CELU PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI.

 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl