EZO-TP 12R

Budowa:

Zawór wykonany jest jako dwupołożeniowy, pracujący w układzie ze wspomaganiem. Włączenie cewki do prądu powoduje, że kotwica elektromagnesu otwiera dyszę pomocniczą wypuszczającą powietrze znad serwotłoka, zamyka dyszę dolotową powietrza nad serwotłok. Powstała różnica ciśnień powoduje przesunięcie serwotłoka w górne położenie i otwarcie głównego przelotu A - B oraz zamknięcie poprzez dodatkowy tłoczek przelotu B - C. Odłączenie zasilania cewki powoduje przesunięcie serwotłoka w dół, przez co przelot A - B zostaje zamknięty, a przelot B - C otwarty. Układ ze wspomaganiem pozwala na przepływ znacznie większej ilości czynnika, niż układy bezpośrednie, przy małym poborze mocy elektrycznej przez cewkę. Wymaga to jednak minimalnej różnicy ciśnień między wlotem A, a wylotem B, wynoszącej 0,1 MPa (przy zamkniętym zaworze).

Przy mniejszej różnicy ciśnień, jak również większej niż 1 MPa, zawór nie działa. Dla zagwarantowania szczelności wylotu C w stanie otwartym, cewka pod prądem - otwarty przelot A - B) wymagane jest ciśnienie w instalacji, co najmniej 0,3 MPa. Zawór w wykonaniu specjalnym nad cewką może posiadać przycisk do ręcznego otwierania, który umożliwia sterowanie zaworu w przypadku braku prądu oraz przy próbach i nastawianiu urządzeń wykonawczych sterowanych zaworem.

Korpus zaworu wykonany jest z odkuwki mosiężnej, pozostałe elementy ze stali nierdzewnych oraz stopów metali odpornych na korozję. Uszczelki - z gumy odpornej na powietrze i olej.

Montaż:

Zawór powinien być montowany w pozycji pionowej cewką elektromagnesu do góry. Przepływ czynnika musi odbywać się zgodnie ze strzałką umieszczoną na korpusie. Do podłączenia instalacji służą końcówki stalowe do przyspawania, przykręcony do zaworu nakrętkami poprzez uszczelki. W razie, gdy powietrze jest zanieczyszczone, przed zaworem należy umieścić filtr (np. typowy stosowany instalacjach sprężonego powietrza). Zawór posiada oznaczony zacisk ochronny, który należy podłączyć do obwodu ochronnego.

Przeznaczenie:

Elektromagnetyczne zawory odcinające typu EZO-TP12R przeznaczone są do sterowania dopływem oraz wypływem powietrza z przestrzeni roboczych urządzeń pneumatycznych jak: cylindry pneumatyczne, zbiorniki itp. Do sterowania zaworami mogą być użyte regulatory ciśnienia, przekaźniki oraz inne urządzenia elektryczne, stosowane w automatycznych układach sterowania.

Do pobrania:

  karta katalogowa w formacie pdf - pobierz